You are currently viewing Co je to Freediving

Co je to Freediving

Co je Freediving? Freediving je podvodní aktivita, při které potápěč závisí na zásobě vzduchu (především kyslíku), který si nese s sebou ve svém těle (ve svých plicích a krvi). Freediver může zadržovat dech dlouhé minuty při ležení na hladině v bazénu, sledovat život na korálovém útesu nebo se potápět za hranici 100m. Zní vám něco z toho extrémně? Freediving není extrémní ani adrenalinový sport, jak je často mylně označován. Adrenalin v situaci, kdy se snažíte snížit tepovou frekvenci srdce, není vhodný pomocník. Standardní ponor probíhá tak, že freediver relaxuje na hladině, snaží se navodit ideální stav jak v rovině fyzické, tak možná i důležitější rovině mentální. Když je připraven, naplní své plíce vzduchem a podává výkon podle situace, ve které se zrovna nachází. Důležitým prvkem pak je parťák, který dohlíží nad bezpečím freedivera. Takže zapomeňte na označení extrémní, to je možná vhodné použít u maximálních výkonů podávaných světovými rekordmany, kteří své tělo dostávají na absolutní hranici. V nesoutěžním freedivingu toto rozhodně není cílem freedivera, který si chce prozkoumat korálové útesy nebo se potopit pár desítek metrů hluboko. Navíc, i když je Freediving jako sport stále velmi mladý, lidé ho provozují již tisíce let. Každý rybář lovící na nádech nebo lovec perel sbírající škeble byl freediver, jenom si tak neříkal. Na ponory asi ani moc netrénoval, prostě se potápěl, byla to jeho obživa, jeho život.

Další definice freedivingu:

Freediving jako význam slova

Z významového hlediska je Freediving složenina anglických slov Free [:frí] znamenající “Volné” a Diving [:dajving] “Potápění”. Tedy volné potápění, významově se v Čestině používá také nádechové potápění. My sami se označujeme spíše za Freedivery než volné potápěče 🙂

Freeding jako sport

K disciplínám ve sportovně výkonnostním freedivingu si povíme něco později, ale jen pro rychlou orientaci uvedu, že disciplíny dělíme na Bazénové – plavání vzdálenosti na jeden nádech pod vodou a Hloubkové – potopení se do hloubky na jeden nádech. Dále bychom je mohli rozdělit na dynamické a statické. V dynamických vyvíjí atlet fyzickou aktivitu, která ho posouvá dále/hlouběji (kop ploutví). Ve statických disciplínách provádí potápěč naopak co nejnižší možnou fyzickou aktivitu a snaží se tak maximálně šetřit kyslík pro udržení plného vědomí při podání maximálního výkonu. Potápěč vypadá jako by spal.

Freediving jako životní styl

Pro někoho je freediving více než sportovní aktivita nebo potápění se o dovolené. Je to styl, filozofie, která provází potápěče jeho běžným životem. Takový člověk potom dbá na určité zásady stravování, které mu pomáhají při potápění, protahuje své tělo k získání lepší mobility ve vodním prostředí a relaxuje, aby jeho mysl byla vyrovnaná nejen pod vodou, ale i v jeho každodenním životě. Pokud má freediver vyšší ambice, než jen potápění se o dovolené, musí k tomu všemu přidat i pravidelný trénink, kterým zvyšuje své limity v podvodních aktivitách.

Rychlé srovnání s přístrojovým potápěním

První a zásadní rozdíl který Vás na padne při srovnání přístrojového a nádechového potápění, je zásoba vzduchu, kterou jeden nebo druhý může využít při svém ponoru. Freediver je odkázán na vzduch uskladněný ve svém těle oproti přístrojovému potápěči, který dýchá vzduch uskladněný v lahvích. Freediver tak nemůže strávit desítky minut pod vodou sledováním mořských živočichů, musí se v pravidelných intervalech vynořovat a regenerovat svou zásobu kyslíku před další cestou dolů. Možná si říkáte, jaký smysl pak má potápět se na nádech? Ale nenechte se zmýlit, oba přístupy mají své výhody a nevýhody. Freediver je mnohem pohyblivější a pružnější pod vodní hladinou, nenese na svých zádech hmotnost nutného vybavení a to mu dovoluje se pohybovat mnohem snáze a s lehkostí. Freediver také nemusí v běžných situacích řešit dekompresní přestávky a hrozí u něj nesrovnatelně nižší riziko dekompresní nemoci i když se potápí do mnohem větších hloubek než přístrojový potápěč bez speciálních směsí. The scuba diver dives to look around. The freediver dives to look inside. Také potřebujete mnohem méně vybavení a freediving je tak finančně mnohem méně náročný sport. Krásný citát popisující méně patrný, přitom zásadní rozdíl mezi freedivingem a přístrojovým potápěním je z pera Umberta Pellizariho a zní: “The scuba diver dives to look around. The freediver dives to look inside.”  Volně přeloženo: Přístrojový potápěč se chce podívat po okolí, freediver se chce podívat do svého nitra. Samozřejmě i freediveři se rádi a často kochají svým hlavně podmořským okolím, ale tento citát přesně vystihuje filozofii skrývající se za nádechovým potápěním. Výčet rozdílů mezi přístrojovým potápěním a Freedivingem jistě není úplný, ale to není předmětem tohoto článku. Je třeba říci, že jedno nebo druhé není jasným vítězem a každý si musí zvolit svou cestu. Mnoho freedivierů praktikuje oba způsoby potápění a často jako přístrojoví potápěči i začínali. Stejně tak je freediving vhodný i pro primární přístrojové potápěče, protože jim otevírá nové obzory a znalosti, které nabydou při nácviku nádechového potápění mohou sami využít při krizových situacích při ponoru s přístrojem.